เปิดให้จองสินค้า (Pre-order) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ไปจนกว่าสินค้าจะครบโควต้า

COSB922 Ikaris Cosbaby (S) Bobble-Head

COSBABY (S)
  • เปิดให้จองสินค้า (Pre-order) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าสินค้าจะครบโควต้า
  • หลังจากทำการสั่งจอง ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันคำสั่งซื้อ  ตามอีเมลที่ท่านระบุไว้
  • กรณีสั่งจองผ่านช่องทางออนไลน์ ท่านสามารถเลือกช่องทางการรับสินค้า และช่องทางการชำระเงิน พร้อมทั้งสามารถดำเนินการชำระเงินตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ได้ทันที  (สินค้า Pre-order ยังไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
  • เพื่อความสะดวกในการชำระค่าสินค้า บริษัทได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตให้กับทุกท่านอีกหนึ่งช่องทาง
  • หากไม่ชำระค่าสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
  • บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งใบจองสินค้าถึงท่านผ่านทาง "ออเดอร์ ในหน้า MEMBER"  ของท่านภายใน 5 วันทำการ หลังจากตรวจสอบหลักฐานการชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
  • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้จองสินค้า และไม่สามารถขอคืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงตัวสินค้าในทุกกรณี
Pre-Order Full Price 730 ฿ / pc.
You must login or register to buy this product